Sử dụng chữ ký số từ cấp Phó và trưởng phòng trở lên

Sử dụng chữ ký số từ cấp Phó và trưởng phòng trở lên Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 1984/QĐ-TCTT kèm quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong ngành Thuế.Theo đó, quy chế được áp dụng đối với các giao dịch điện tử trong nội bộ ngành Thuế và giao dịch điện tử...

© 2015 Chữ ký số BKAV CA. Thiết kế Website bởi BkavCA.
Đăng ký 3 năm tặng USB Token Liên hệ: 097 693 1618
Hello. Add your message here.

Mã số thuế (*)

Tên công ty

Địa chỉ trên ĐKKD

Đăng ký số năm
 01 năm 02 năm 03 năm

Tên người liên hệ

Điện thoại liên hệ (*)

Email (*)

Địa chỉ bàn giao