Sử dụng chữ ký số từ cấp Phó và trưởng phòng trở lên

Sử dụng chữ ký số từ cấp Phó và trưởng phòng trở lên Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 1984/QĐ-TCTT kèm quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số, trong ngành Thuế.Theo đó, quy chế được áp dụng đối với các giao dịch điện tử trong nội bộ ngành Thuế và giao dịch điện tử...

Một số điểm mới về thuế tài nguyên

Một số điểm mới về thuế tài nguyên Ngày 02/10/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên và có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015 thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010; Theo đó, một số nội dung mới như sau: 1. Về Phạm vi áp dụng. Trước đây: đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò,...

Luật thuế 2015 có gì mới ? những điều doanh nghiệp cần quan tâm

Luật thuế 2015 có gì mới ? những điều doanh nghiệp cần quan tâm Theo Luật số 71/2014/QH1 – Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về Thuế: Kể từ ngày 1/1/2015 nhiều chính sách Thuế có hiệu lực, có một số điểm đáng chú ý như sau : Thuế thu nhập doanh nghiệp: Dỡ bỏ trần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp...

© 2015 Chữ ký số BKAV CA. Thiết kế Website bởi BkavCA.
Đăng ký 3 năm tặng USB Token Liên hệ: 097 693 1618
Hello. Add your message here.

Mã số thuế (*)

Tên công ty

Địa chỉ trên ĐKKD

Đăng ký số năm
 01 năm 02 năm 03 năm

Tên người liên hệ

Điện thoại liên hệ (*)

Email (*)

Địa chỉ bàn giao